04 Levelezése

01 Szabó Miklósnak írt levelek
02 Szabó Miklós levelei különböző címzettekhez
03 Latin nyelvű levelezése
04 Képes- és levelezőlapok
05 Collegiumi vonatkozású és egyéb levelek